Mgr. art. Anabela Sladek ArtD.

*1982 Nitra, Cechoslovakia

Pedagogical practice
2015 – up to now, Educator and Assistant professor at the Department of Art Education, Faculty of Education, Comenius University, Bratislava, SK

2008 – 2011 Assistant Professor G.P.S. doc. Robert Brun, Academy of Arts in Banská Bystrica, Faculty of Fine Arts, Department of Graphics

Study
2008 – 2011 Postgraduate studies, Academy of Arts in Banská Bystrica, Departement of Graphic Arts (Studio G.P.S., doc. Robert Brun), SK

2002 – 2008 Masters studies Academy of Arts in Banska Bystrica, Departement of Graphic Arts, discipline Free Fine Art and Graphic (Studio G.P.S. doc., Robert Brun), SK

2006 Erasmus, Academy of Arts in Wroclaw, Department of Media Art (Studio prof. Ireneusz Olszewski), Graphic Arts Techniques Department (Studio prof. Christopher Nowicki), PL

Solo exhibitions
2019 WHEN MASSAGE IS A FROZEN IMAGE, (with Martin Sevcovic), ), (Moscow International Biennale of Contemporary Art – Parallel program), Slovak Institute Moscow, RU
2011 NAD BUNKROM SA BLÝSKA, Nitra Gallery – Bunker, SK
PERMEABILITY, Platforms of Militarily church in Komarno, SK
2009 ADVENTURE GAME, Nitra Gallery – Bunker, SK

Group exhibitions (selection)

2021 FOLK-LORE, Nitra Gallery, Reprezentačné sály, SK
2021 III. Trienále portrétu – OPEN CALL; Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, SK
2021 VIII. Bienále voľného výtvarného umenia; Galéria Umelka, Galéria SVÚ, SK
2020 Online expo G6 – Graphic Art Biennial of Szeklerland (10. 10. 2020 – 06. 11. 2020 : Covasna, Romania)
2019 4TH GLOBAL PRINT 2019, Miguel Torga Cultural Centre in Sabrosa, PT
2019 M FOKUS SLOWAKEI, IP center GmbH, Wien, AT
2018 A3UM – AKTUÁLNE POLOHY SLOVENSKEJ GRAFIKY, Museum Trebisov, SK
2018 9TH DOURO BIENNIAL 2018, Aljió-Douro, Portugal, PT
2017 RELAY PRINT – ACTUAL FORMS OF SLOVAK GRAPHICS, Gallery of the State Scientific Library, Banská Bystrica, SK
2017 3TH GLOBAL PRINT 2017, Miguel Torga Cultural Centre in Sabrosa, PT
2017 COPY (20) RIDE, Nitra Gallery, SK
2016 LOOK WHAT IS BACK, The Slovak State in Contemporary Art, Kunsthalle, Bratislava, SK
2013 VISUAL INSPIRATION AND PERSONAL QUESTS, Slovak Institute, Moscow, RU, Riga Art Space, Riga, LV,
2013 National Library of Estonia, Tallin, EST, Tampere City Hall, FI
2012 THE ALTARS OF TODAY – TODAY’S ALTARS EXHIBITION – Reflection on Christianity in Slovak visual arts in the zero years (from 2000 up to now), The Turiec Gallery, SK
2012 INTERNATIONAL FESTIVAL OF EXPERIMENTAL MOVIES AND DIGITAL ARTS, Slovak National Gallery, Bratislava, SK
2011 TRANS–MEDIAL GRAPHIC SPACE, Nitra Gallery, SK
2011 SLOVAK CONTEMPORARY GRAPHIC ART 17, The Central Slovakian Gallery, Banska Bystrica, SK
2010 SLOVAK CONTEMPORARY GRAPHIC ART IN MEXICO, Institut of graphic art in Oaxaca, Mexico
2009 SCENE „EMOCIONAL AND A OTHER MAPS,“ Nitra Gallery, SK
2008 8 FEMMES, Gallery of Slovak Union of Visual Arts, Bratislava, SK

Diela autorky sa nachádzajú v zbierkach galérii, v Mexiku/ Institut of graphic art in Oaxaca (serigrafia), v Portugalsku/ Aljió-Douro; Miguel Torga Cultural Centre in Sabrosa (grafické listy), v Nitrianskej galérií SK (videoinštalácia-objekt; séria digitálnych tlačí, diela prezentované na výstave FOLK-LORE)

Publications

VÝCHODISKÁ PROBLEMATIKY HODNOTENIA VÝTVARNEJ EDUKÁCIE PROSTREDNÍCTVOM DIGITÁLNYCH FORIEM UMELECKÉHO PORTFÓLIA/BACKGROUND TO THE ISSUE OF ASSESSING ART EDUCATION THROUGH DIGITAL FORMS OF ART PORTFOLIOS, Konferencia kreatívne vzdelávanie, jún 2022
When message is a frozen image [textový dokument (print)] = Kogda soobščenie – eto zastyvšij obraz / Sládek, Anabela [Autor, 50%] ; Ševčovič, Martin [Autor, 50%] ; Moskovské medzinárodné bienále súčasného umenia, 8 [12.2019-01.2020, Galéria Slovenského inštitútu v Moskve, Ruská federácia]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : OZ Young art show, 2019. – 24 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-972813-5-9
Počet všetkých autorov: 2
Praktické využitie mobilných trasovacích technológií vo vysokoškolskom vzdelávaní v odbore výtvarná edukácia = Practical utilization of GPS mobile technologies in higher education of students of art education / Sládek, Anabela [Autor, 100%] ; Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021, 12 [20.12.2021-22.12.2021, Hradec Králové, Česko]. – [recenzované]
In: MMK 2021 [elektronický dokument] : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Roč. 12. – Hradec Králové (Česko) : Magnanimitas akademické sdružení, 2021. – ISBN 978-80-87952-35-1, s. 659-668 [online]
Digital image – a new form in art and education = Digitálny obraz – nová matrica vo výtvarnom vzdelávaní / Sládek, Anabela [Autor, 100%] ; Horizonty umenia, 5 [01.11.2018-30.11.2018, Banská Bystrica, Slovensko]
In: Horizonty umenia 5 [textový dokument (print)] / Strenáčiková, Mária [Zostavovateľ, editor] ; Kolodziejski, Maciej [Recenzent] ; Dushniy, Andriy Ivanovich [Recenzent] ; Janek, Marián [Recenzent]. – 1. vyd. – Banská Bystrica (Slovensko) : Akadémia umení. Fakulta múzických umení, 2018. – ISBN 978-80-8206-007-5, s. 421-432 [tlačená forma]
Introduction to the evaluation specifics for assessing digital creations of students of art education = Úvod do problematiky špecifík hodnotenia digitálnej tvorby študentov výtvarnej výchovy / Sládek, Anabela [Autor, 100%] ; Horizonty umenia, 7 [01.10.2020-15.10.2020, Banská Bystrica, Slovensko]
In: Horizonty umenia 7 [elektronický dokument] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie / Strenáčiková, Mária [Zostavovateľ, editor] ; Kolodziejski, Maciej [Recenzent] ; Dushniy, Andriy Ivanovich [Recenzent] ; Janek, Marián [Recenzent]. – 1. vyd. – Roč. 7. – Banská Bystrica (Slovensko) : Akadémia umení. Fakulta múzických umení, 2020. – ISBN 978-80-8206-036-5, s. 233-239 [CD-ROM]
 Anabela Sládek Žilíková: Permeability [textový dokument (print)] : katalóg z výstavy Anabela Sládek Žilíková: Permeability. Galéria Limes – Komárno. Vernisáž 11. 2. 2011 /  [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Komárno (Slovensko) : Pro Arte Danubii, 2011

Awards
2006 3rd place in contest Graffiti and Europan city/ Perception shift, Academy of Arts in Banska Bystrica and Embassy of the United States of America, SK