Nežní chlapci / 30 rokov od Nežnej (2019)

Nežní chlapci / 30 rokov od Nežnej
objekt (koláž, readymade)
42,5cm x 52,5cm (3ks)

Séria “Nežní chlapci / 30 rokov od Nežnej ” pripomína dobre známe objekty z dôb pred revolúciou, ktoré boli ako výkladné modly režimu prítomné v každodennom živote v socialistickom bloku krajín. Nežní chlapci sú ich transformovaná verzia, ktorá odkazuje na charakter politického vládnutia v súčasnosti. Zámerne pracujem s ružovou (v symbolike nežnou farbou), ktorá je zároveň farbou naivity, očarenia a indikuje istú duševnú nezrelosť. Ľudia dnes majú možnosť voľby, majú slobodu rozhodovania. Napriek tomu v politike sa väčšina riadi srdcom. Zostávame očarení, zaľúbení a následne sklamaní. Vyberáme si podobné vzorce správania a rovnaké typy, aj to je podoba slobody.