Permeability of the Room Space

Názov projektu: Tekutý priestor
rok vzniku: 2021
autor: Anabela Sládek
médium: séria manipulovaných fotografií, autorská digitálna tlač

Projekt Tekutý priestor je realizáciou súboru diel, ktoré vizuálne a obsahovo dokumentujú prerod jedného konkrétneho priestoru -dedinského pohostinstva a osobný priestor. Je to forma „boja“ s  pôvodným autentickým alter-egom, ktoré naďalej prebýva v spomienkach obyvateľov obce a ktoré naďalej “presakuje” cez už opravené steny. Dôležitý je pre mňa ideový posun zachytávajúci širší kontext vzťahov k danému priestoru, ktorý bol kedysi obľúbeným verejným miestom rurálnej society a dnes dostáva kontúry intímnejšej osobnej lokality. 
V procese tvorby zrkadlím môj ambivalentý vzťah k priestoru, ktorý popri stavebnej rekonštrukciu prechádza aj  mojím procesom privlastnenia- apropriácie. 

Zároveň sa jedná o vizuálne skúmanie individuálneho pocitu naplnenia sna o priestore, bývaní a tvorení. Pre viacerých je bývanie stále utopickou túžbou, o naplnenie ktorej sa snažia celý život, dá sa to označiť aj ako sen, ktorý súčasne prepája viaceré komunity. Následkom môžu byť často vo výsledku vtipné a zároveň závažné riešenia, ktoré vznikajú dôsledkom šetrenia. Príkladom sú stratégie „sám sebe architektom”, či svojpomocná stavba realizovaná metódou pokus-omyl. 

Priepustnosti, sú sériou manipulovaných fotografii, ktoré boli pôvodne zverejnené v rámci inzercie nehnuteľnosti, „zabehnutého pohostinstva“. Reálie, ktoré zobrazujú už neexistujú, nahradil ich obytný a pracovný-ateliérový priestor. Napriek tomu sa pôvodný účel občas „prelieva“, či presakuje cez steny stavby a jej obyvateľom zasahuje do snov, procesov tvorby a občas spôsobuje nespavosť.

“Liquid space” is the realization of collection of art works that are visually and contentually describing the transformation of actual real space – building of former village pub – into the private space. It is the form of contest with authentic alter-ego form the past that is still somehow residing in the memories of locals and that is still “leaking” throughout the reconstructed walls of the building. The focus is on the shifting that is incorporating the wider context of all the relations concerning the described space that used to be the beloved public place of rural society and nowadays it has evolved into private intimate location. My works are reflecting my ambivalent feeling for the space that is simultaneously undergoing processes of reconstruction and appropriation from my side.

My works are visually exploring the fulfilment of the dreams and desires for the space as a place for living, dwelling and creating. For many people the concept of owning a property for living and dwelling is still utopic desire that is out of their reach. This can be described as an unrealistic dream for many communities. In order to follow that dream limited by the budget, one has to deal with many burdens of serious/unserious decisions regarding the reconstruction processes that were realized DIY – for example “became an architect of your own home” and so called “An Attempt – Fail method”.

“Permeability of the Room Space” is a series of manipulated photographs that were originally published as a part of selling advertisement of a well-run pub. Those photographs are showing the space of pub that is no longer existing and that has been transformed into the new space of dwelling and workspace-atelier qualities and purposes. Despite this fact the former “pubesque” qualities of space are still somehow present and are “leaking” from the walls and it is still interfering with current owners in their dreams and in their creation activities.

Untitled
Ruptúry priestoru
Inštalácia Tekutý priestor

„Vznik diela z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“