Photoreport

Photoreport, 2010
action, c-prints

verejne prezentované: Nad bunkrom sa blýska – Nitrianska galéria, A je tu zas, Slovenský štát v súčasnom umení – Kunsthalle Bratislava

The Project Photoreport (2010) reflects my view through visual arts on extremism in society. Through two related collections of photographic outputs, work documents parallel of action vs. reaction. These take place at a specific location, situated near the town of my birth, in artificially created: Pantheon of Slovak personalities. This place can be called a showcase of Slovak folk nationalism. Every year there are organized public meetings and celebrations of the first Slovak Republic in the form of distorting the facts of World War II. Photoreport is its own probe – a sketch and also reaction to the topic of collective (national) identity-myth-trauma, as the current report of the home environment – the Slovak countryside. Through my physical participation in the celebration and also intervention in the form of versus reaction, I uncover previously unknown elements themselves of rural nationalism in our society firsthand.
Anabela Sládek

“Kontinuitu kritickej reflexie slovenskej národnej identity, histórie, ale tiež rôznorodých mystifikačných mýtov v tvorbe autorky potvrdzuje akcia Photoreport. Ako mladá angažovaná umelkyňa sa Sládek infiltrovala na oslavy výro čia vzniku Slovenského štátu, ktoré každoročne organizuje pravicovo-extrémistické združenie Slovenské hnutie obrody v Panteóne slovenských dejateľov v obci Čakajovce neďaleko Nitry. Jej účast na zhromaždení mala charakter podvrat nej sondáže. Priebeh akcie dokumentovala a na pamätník položila čierny veniec v symbolickom odkaze na vraždenie a smrť. Akciou upriamila pozornosť na národné povedomie spoločnosti, v ktorej rastie pravicový extrémizmus, prepisuje sa kolektívna pamäť a verejne sa oslavuje Jozef Tiso ako hrdina” slovenských dejín. Panteón slovenských dejateľov touto akciou ironizovala a označila ho za „výkladnú skriňu slovenského ľudového nacionalizmu”.” Vrbanová Nina, A JE TU ZAS?/ LOOK WHAT IS BACK, Slovenský štát v súčasnom umení / The Slovak State in Contemporary Art, 2016 – 2017, Kunsthalle Bratislava