Sinful Graffity – Perception shift (2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

3rd place in contest Graffiti and Europan city/ Perception shift,
Academy of Arts in Banská Bystrica and Embassy of the United States of America

Simulovaná asosiácia myšlienkových pochodov kajúcnika, človeka-potencionálneho writera. V “hriešnej forme” GRAFFITY sú implantované do svätého prostredia kultúrnej pamiatky- interiéru kostola ako symbolu duchovnej očisty. Pričom tento je pozbavený vonkajšej “krásnej” estetickej formy, pozlátka cirkevnej formálnosti v procese reštaurovania, ktoré odstraňuje nánosy času.
Nadčasovosť je príbehu je zachytený v solitérnej čiernobielej tlači, ktorá vychádza z dobového snímku interiéru identického priestoru.