Slovak Imagine Matrix – Komárno / Žilina (2011), video

 

Experimentálne video Slovak imagine matrix Komárno/Žilina (2011) je súčasťou projektu, mapujúceho priestor vybraných slovenských miest. V nich autorka vytvára vlastný kartografický zápis pomocou technológie GPS.  Necháva sa fyzicky navigovať v urbanistických štruktúrach Žiliny a Komárna. Vlastnou chôdzou vytvára výstup vo forme autentického videa z trasy.  Zachytáva súčasný mestský rámec a zároveň vytvára dátovú kresby GPS, ktorej predlohou je zástupný symbol Slovenskej republiky – obrys štátnych hraníc. Obrys mapy Slovenska autorka pretvára reálnou chôdzou v meste na trasu, ktorú sa snaží prejsť čo najpresnejšie. Podkladová matrica prechádza skrz pevné prekážky, ako budovy, nedostupné priemyselné parky, vodné toky, súkromné pozemky, slepé ulice. Preto sa zdá takmer nemožné nakresliť konkrétny obrys v teréne slovenského mesta. Výsledným výstupom je vyše dvojhodinové dvojkanálové video autorkinej chôdze v mestách Komárno / Žilina, spolu s výslednými GPS kresbami, ktoré nie sú identické, naopak len evokujú naozajstné hranice. Súbor fyzických a ideových matríc Sládek ponúka na komparáciu.

O autorke: Anabela Sládek (1982) v roku 2011 absolvovala doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Katedre grafiky, patrí k najmladšej generácii súčasných výtvarných umelcov.
Pracuje s presahmi nových médií, fotografie, digitálnej tlače, animácie, tvorí site-specific inštalácie vo forme projekcií na apropriované objekty. Črtou väčšiny realizovaných projektov je ich úzka spojitosť vo svojej ideovej, technicko-formálnej a strategickej rovine. Dokazuje to aj v posledných prácach, nadobúdajúcich dokumentárne rysy, ktoré autorka prepája so základnou obsahovou rovinou

Slovak imagine matrix – Komárno / Žilina (sequence4), 2011

Názov: Slovak imagine matrix – Komárno / Žilina
Rok výroby: 2011
Dĺžka: 02:19:08 (139 min. loop)
Vyrobil: Anabela Sládek
Kategória : videoinštalácia, experimentálne dvojkanálové video

Slovak imagine matrix (sequence4), 2011 from Anabela Sladek on Vimeo.

about project https://www.anabelasladek.com/slovak-imagine-matrix

http://nitrianskagaleria.sk/event/nad-bunkrom-sa-blyska/